Aanmelden voor de wachtlijst

Aanmeldformulier voor Scouting Malden

Doormiddel van onderstaand formulier schrijft u uw zoon of dochter in voor de wachtlijst.
De gegevens worden niet opgeslagen op de website maar verstuurd naar het secretariaat.
Roepnaam: Voorletters
Achternaam:
Geboortedatum:
Telefoonnummer thuis:
Telefoonnummer mobiel:
E-mailadres:
Postcode en Huisnummer:
Straat en Woonplaats:
Bijzonderheden (bv Dieet):
Lidmaatschapnummer Scouting Nederland indien bekend: