Scouting Malden - Geschiedenis

Geschiedenis

Als geboortejaar van Scouting in Nederland wordt 1910 aangehouden. We kunnen daarbij niet echt een persoon aanwijzen die hiervoor het startsein gegeven heeft. Op verschillende plaatsen, voornamelijk in het westen van Nederland, ontstonden zo'n drie jaar nadat Lord Baden Powell, de grondlegger van scouting, zijn eerste kamp gehouden had, ook in Nederland padvinders groepen. Ook hier raakten jongeren in de ban van "Scouting for Boys" het boek van Baden Powell waarop het spel van het verkennen gebaseerd is.

Aanvankelijk was dit spel van het verkennen alleen voor jongens weggelegd, maar het kon niet uitblijven dat ook de meisjes hierdoor geïnspireerd werden. In 1911 werd in Den Haag de "Eerste Nederlandsche Meisjes Gezellen Vereeniging" opgericht. Naast de splitsing van jongens- en meisjesgroepen die zich ieder onder een eigen vlag verenigden, was er ook een duidelijk onderscheid tussen groepen van protestantse afkomst en katholieke groepen. De protestantse groepen hanteerden de benaming padvinders en padvindster voor hun leden. De katholieken noemden hun jeugdleden verkenners en gidsen. Tot 1962 was er geen scouting in Malden actief. Waarom tot die tijd toe hier geen scoutinggroep was ontstaan is niet bekend. Mogelijk heeft het te maken met een bloeiende bestaande jongerenbeweging (K.PJ.)? Of daarbinnen ook meisjes actief waren is onduidelijk. Maar dat er onder leiding van Marianne Dado en Ria Romme een gidsengroep opgericht werd doet vermoeden dat er onder meisje in Malden meer behoefte was aan een leuke vrijetijdsbesteding dan onder de jongens.

De gidsengroep (meisjes van 10 tot en met 14 jaar) van Malden hield de eerste bijeenkomst op 5 mei 1962 en droeg de naam Geneviève de Gaillard. De groep had een katholiek karakter en was dan ook aangesloten bij de NGB (Nederlandse Gidsen Beweging). Kapelaan Breuer was in die tijd geestelijk adviseur van de groep. In oude kampherinneringen hebben we teruggevonden dat kerkgang op de zondagen tijdens kampen een vast onderdeel was. Over deze periode van scouting in Malden is weinig documentatie te vinden. Het oudste kamplogboek is uit 1964. De gidsengroep is toen in St. Michielsgestel op kamp geweest. Het kampthema was "de Flintstones".

De wekelijkse opkomsten vonden in de beginperiode plaats in een zaal van het "Hof van Holland" een café aan de Rijksweg gelegen. Later werden de opkomsten gehouden in het "Wybertje". Dit houten gebouw, eerst gelegen aan de Raadhuisstraat en na een verplaatsing aan de Kerkweg, was onder meer voor activiteiten voor de Maldense jeugd op voorspraak van de 1 Maldense R.K.-parochie gebouwd door leden van de Hout- en Bouwbond. Toen dit gebouw afgebroken werd, bood het Honk (gedeelte van het oude klooster van de zusters Franciscanesssen) onderdak aan de Geneviève de Gaillard. Eind jaren 60, begin 70-er jaren werd de wens om de vier scoutingorganisaties onder een noemer samen te brengen sterker. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Scouting Nederland op 6 januari 1973 en zo maakte Geneviève de Gaillard de overgang van NGB naar Scouting Nederland. Vanaf 1 november 1979 maakte de groep ook deel uit van het scoutingdistrict "Rijk van Nijmegen" dat na de fusie van 3 districten de naam Regio ZON (Zuid-Oost Nederland) ging dragen. Pas in het begin van de jaren 80 werd het plan opgevat om ook scouting voor jongens in Malden op te zetten. Onder andere Steven van den Dries en Clemens Linderhof hebben zich hiervoor ingezet.

Op 1 november 1985 werd het startsein gegeven voor Scouting Malden. Een korte periode hebben Geneviève de Gaillard en Scouting Malden naast elkaar bestaan. In het eerste nummer van "De Grote Loef', het groepsblad dat beide groepen in december 1986 uitbrachten, wordt vermeld dat de beide groepen samen een stichting hebben opgericht die de financiele en materiele zaken van de groep behartigt. Na deze financiële fusie volgde er ook een fusie van de speltakken en ging de gemengde groep verder onder de naam Scouting Malden. Stond Scouting Nederland een groepsstructuur voor ogen waarbij de jongens en meisjes daadwerkelijk samen in een speltak zouden zitten onder de naam scouts, binnen Scouting Malden bleven de gidsen en verkenners als twee gelijke spel takken naast elkaar voortbestaan. Ook de welpen en kabouters bleven twee eigen speltakken en werden niet samengevoegd tot Esta's. Deze situatie is tot op heden zo. Wat wel veranderde was dat Scouting Malden de katholieke signatuur losliet. Evenals Scouting Nederland heeft Scouting Malden zich niet aan een geloofsovertuiging verbonden, maar wil open staan, respect tonen en ruimte bieden voor ieders persoonlijke overtuiging.
Toen de fusie tussen de beide groepen eenmaal een feit was, kwam ook de wens van een eigen clubgebouw naar voren. Tot die tijd zaten de meisjes in het Honk en de jongens in de Veldschuur, maar geen van beide lokaties was echt ideaal. In het eerste nummer van "De grote Loef' staat al een artikeltje van Clemens Linderhof waarin hij die wens om een eigen clubgebouw voor Scouting Malden te mogen bouwen tot uitdrukking brengt. Een groot aantal ordners in het kantoortje van de blokhut van Scouting laat zien dat het een gigantische klus geweest moet zijn om de blokhut te kunnen realiseren.

Allereerst was het vinden van een goede lokatie een punt van aandacht. Uiteindelijk werd besloten dat het clubgebouw aan de Bosweg gebouwd zou gaan worden. Als architect werd de heer Ab de Groot in de arm genomen, subsidies werden aangevraagd en door de leden van Scouting Malden werd flink de handen uit de mouwen gestoken om fl. 220.000 bij elkaar te krijgen.
Uiteindelijk was het dan zover en kon met de bouw begonnen worden als project van "Jongeren bouwen voor jongeren". Dat betekende niet dat er een kant en klare blokhut afgeleverd zou gaan worden. Leden, ouders en vrijwilligers die Scouting Malden een warm hart toedroegen, hebben er nog heel wat uurtjes werk ingestoken voordat op 25 april 1992 blokhut "de Wervelwind" in gebruik kon worden genomen.
De naam "Wervelwind" heeft de blokhut te danken aan de rondwervelende bladeren die tijdens de bouwfase in de blokhut vrij spel hadden. In de tussentijd was ook het ledenaantal aanzienlijk gegroeid. Waren er in 1985 nog maar 54 leden, in 1992 had zich dat al verdubbeld. Ook was de groep uitgebreid met de bevers, de speltak voor jongens en meisjes van 5 tot en met 6 jaar. De exacte datum hiervoor is niet teruggevonden, maar in "De Grote Loef" van maart 1989 wordt deze speltak uitgebreid voorgesteld. Bevers worden welpen en kabouters; welpen en kabouters worden verkenners en gidsen, verkenners en gidsen worden wanneer zij de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben rowans en sherpa's. Dit laatste gebeurde in het najaar van 1992. De nieuwe speltak werd op 19 april 1993 bij Scouting Nederland ingeschreven onder de naam RSA 648 (d.w.z. dat de Maldense Rowan en Sherpa Afdeling als 648e RSA groep bij Scouting Nederland ingeschreven staat).
Van recentere datum is de jongerenspeltak, Pivo' s, waarin jongeren tussen de 18e en 23e jaar het scoutingspel kunnen beleven en sinds 2005 de Plusscouts (leden van 23+). Op dit moment staan er 102 leden bij Scouting Malden ingeschreven. Iedere vrijdagavond en zaterdag staan een twintigtal stafleden klaar om een gezellig samenzijn met de Bevers, Kabouters, Welpen, Gidsen, Verkenners of RSA -ers te organiseren. Geschreven door Jacqueline van Rens Scouting Malden

Scouting-Malden.nl TentenKokenPionieren ZomerkampenPlus ScoutsExplorersWelpen Bevers Blokhut ScoutsTentenOntdekkenLerenEnthousiasmeSamenOntwikkelen GezelligCreatief Jungle book KnutselenKampvuurJong en OudKlimmenKabelbaanVrijwilligers Blokhut NatuurBossenAkelaVOGLeuke activiteitenGroeienPlezier Thema’sVuil wordenLeiding DigitaalUitdagingenPrimitiefRavottenTofVriendenSpelletjes Leuk Verantwoordelijkheid Amuseren